Guverner Ismaili: CBK posvećena očuvanju stabilnosti finansijskog sistema u vezi sa sajber bezbednošću, uz međuinstitucionalnu koordinaciju i finansijsku edukaciju

25/10/2023

Sajber pretnja nastavlja da evoluira i postaje složenija usred kontinuirane digitalizacije, povećane zavisnosti od trećih strana i geopolitičkih tenzija, dok Centralna banka Republike Kosovo ostaje posvećena održavanju stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema u zemlji, obraćajući se sa povećanim oprezom u pogledu sigurnosnih aspekata i rizika koji iz njih proizilaze.

Ovo je rekao guverner Centralne banke Republike Kosovo Ahmet Ismaili u uvodnom govoru regionalne konferencije „Sajber bezbednost u bankarskoj industriji“, koju su zajednički organizovali Udruženja banaka Kosova i Albanije, događaj podržan od EFSE-a i Evropske unije.

Guverner Ismaili je naglasio da je jačanje sajber bezbednosti u finansijskom sektoru visoki prioritet i da je povezano sa finansijskom stabilnošću zemlje.

"Sajber pretnja nastavlja da evoluira i postaje složenija usred kontinuirane digitalizacije, povećane zavisnosti od trećih strana i geopolitičkih tenzija. Stoga je jačanje sajber bezbednosti u finansijskom sektoru prioritet koji se odnosi na finansijsku stabilnost, i ne samo. Njegov uticaj se proteže i na nacionalnu bezbednost", rekao je guverner Ismaili.

"Centralna banka Republike Kosovo, prema mandatu, održava zdravlje bankarskog i finansijskog sistema uopšte, prepoznaje i sa povećanom pažnjom se bavi aspektima sajber bezbednosti i rizicima koji iz njih proizilaze. CBK prepoznaje kritični značaj informacionih sistema i sajber bezbednosti u finansijskom sektoru, kao i potrebu za proaktivnim zaštitnim merama za održavanje stabilnosti i integriteta finansijskih institucija“, dodao je guverner Ismaili.

Prema rečima guvernera Ismailija, CBK je posvećena izgradnji i unapređenju infrastrukturnih kapaciteta i ljudskih resursa u vezi sa nadzorom rizika informacionih tehnologija, posebno sajber pretnji.

"Ulagaće se u izgradnju i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta i ljudskih resursa kako bi se osiguralo da sistemi, oprema, znanje, veštine i sredstva osoblja ostanu relevantna i efikasna u nadgledanju rizika novih tehnologija i inovativnih poslovnih modela. Jačanje internih kapaciteta biće zasnovano na o dogovorenoj podršci kroz tehničku pomoć specijalizovanog tima Međunarodnog monetarnog fonda, koji će pomoći u osmišljavanju strateškog okvira, politika i procedura prema najboljim svetskim standardima“, naglasio je guverner Ismaili.

Na ovoj konferenciji, prvi čovek CBK-a je rekao da očekuje da će se finansijska industrija, posebno bankarska industrija, baviti sajber rizikom kroz specifične strategije, politike i procedure, kao i da poveća pažnju na inostrano vlasništvo i izvore sredstava partnera, izvođača i kupaca, s obzirom na trenutne geostrateške rizike.

"Banke i finansijske institucije treba da uzmu u obzir faktore koji osiguravaju kontinuitet poslovanja, poverljivost i integritet informacija prilikom ugovaranja usluga od eksternih lica, kao i da povećaju pažnju na inostrano vlasništvo i poreklo sredstava izvođača, partnera i klijenata, kroz adekvatne mehanizme posmatranja i opreza, uzimajući u obzir trenutne geostrateške rizike“, dodao je šef CBK-a.

Takođe, guverner Ismaili je rekao da Republika Kosovo ima razvijene kapacitete u državnom aspektu, ali da briga o korisnicima i finansijska edukacija igraju važnu ulogu u prenošenju poruka svim građanima.

"Republika Kosovo ima razvijene kapacitete u državnom aspektu, gde finansijski sektor takođe ima prave profesionalce za postizanje ovog cilja. Finansijska edukacija igra važnu ulogu tako da se ove poruke prenesu svim građanima kako bi imali odgovarajući oprez prilikom korišćenja finansijskih usluga u zemlji. To bi trebao biti zajednički cilj”, rekao je guverner Ismaili.

Takođe, guverner CBK-a je zatražio da se rešavanje sajber rizika vrši u bliskoj saradnji sa relevantnim vlastima Republike Kosovo, na osnovu Strategije nacionalne bezbednosti, ali i odgovornim regionalnim i međunarodnim institucijama i vlastima.

"Istovremeno, i u međunarodnom i regionalnom aspektu, sa međunarodnim institucijama, regulatorima zemalja regiona, drugim institucijama, u cilju koordinacije i što stabilnije platforme da se uspešno suočimo sa ovim rizicima i ostvarimo svoje ciljeve“, zatražio je guverner Ismaili.

Na kraju, guverner Ismaili je rekao da CBK ostaje posvećena koordinaciji sa regulatorima, državnim institucijama i finansijskim institucijama na Kosovu.

"CBK ostaje posvećena koordinaciji i razmeni informacija sa drugim regulatorima, relevantnim javnim organima kao što su nacionalna bezbednost, zaštita podataka, zaštita potrošača, konkurencija i drugi", zaključio je guverner Ismaili.