Guverner Hamza učestvovao je na konferenciji Evropske Centralne Banke (ECB)