Guverner Hamza učestvuje na konferenciji visokog nivoa u Dubrovniku

11/07/2017

Guverner CBK, Bedri Hamza, učestvuje na konferenciji visokog nivoa koju organizuje MMF i Hrvatska narodna banka koja se održava u Dubrovniku. Glavna tema konferencije je "Ponovno ubrzanvaje približavanja u Centralnoj , Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi". Osim guvernera i ministara finansija zemalja Centralne , Istočne i Jugoistočne Evrope , na konferenciji prisustvuje i generalna direktorica MMF –a Christine Lagarde.
U okviru konferencije , guverner Hamza je učestvovao na okruglom stolu sa Generalnom direktoricom MMF-a , Christine Lagarde, sa kojom je govorio o ulozi MMF –a o ekonomskom razvoju na Kosovu. Ovom prilikom guverner Hamza je naglasio da pomoć MMF-a bio značajan u funkciji razvoja strukturnih reformi , izradi savremenog zakonodavstva u oblasti ekonomije i finansija i razvoj ljudskih kapaciteta kroz tehničku pomoć. Isto tako, on nije propustio da pomene ni finansijsku pomoć , tražeći ujedno veću konzistentnost u stavovima MMF-a.