Guverner Hamza učestvuje na godišnjem zasedanju MMF-a i Svetske banke

03/10/2016

Guverner Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke , koje se održava u Vašingtonu od 7-9 oktobra 2016 .
Pored učešća u plenarnoj sednici MMF-a i Svetske banke , guverner Hamza će učestvovati i na sastancima konstituent za Centralnu i Istočnu Evropu u MMF i odgovarajuću izbornu jedinicu MMF i Svetske banke . Tokom boravka u Uašingtonu guverner će održati sastanke sa visokim zvaničnicima Američkog trezora , homolozima banaka iz različitih zemalja, kao i sa predstavnicima drugih međunarodnih finansijskih institucija.
Godišnji sastanci Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupe Svetske banke (WBG) u jesenjem zasedanju će okupiti bankare centralnih banka , ministre finansija i razvoja, predstavnike privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademici kako bi razgovarali o pitanjima kao što su : globalni problemi , uključujući izglede za ekonomski svetski poredak, teme za iskorenjivanje siromaštva, ekonomski razvoj i efikasnost u sprovođenju pomoći koje pružaju ove institucije u svetu. Takođe, tokom ovih sastanaka će biti diskusija o temama i seminarima koja će biti usmerena na globalnu ekonomiju, međunarodni razvoj i globalnog finansijskog sistema.