Guverner Hamza ucestvovao je na Finansijskom sajmu 2014

23/09/2014

U svom nastupu na otvaranju Finansijskog sajma 2014 u Prištini , guverner Centralna banke  Republike Kosova g.Bedri Hamza, učesnicima ovog Sajma među ostalom ponovio svoju tvrdnju da kosovsko bankarsko tržište , nastavlja da bude  privlačno investitorima  i nastavlja da održava visok stepen održivosti u svim aspektima, uključujući  visok nivo kapitalizacije, jaku poziciju likvidnosti kao i dobre kvalitete portfolia kredita. U nastavku govora guverner Hamza je istakao da je, uprkos tekućeg razvoja finansijski sektor u zemlji ima dovoljno prostora za dalji razvoj i bude još korisniji za privredu zamlje.  Važno dostignuće u odnosu na prošlu godinu je da u ove godine  CBK  je licencirala jednu novu banku sa stranim kapitalom , povećajući broj do 10  bankarskih institucija koje posluju na Kosovu.   Ovo pokazuje da kosovsko bankarsko tržište , nastavlja da bude atraktivno za investitore”, rekao je on, dodajući da Centralna banka nastavlja da vodi politiku , koja promoviše ulazak novih aktera u finansijskom sistemu koja predstavlja značajan preduslov za dalji razvoj i podsticanje konkurencije u bankarskom sektoru zemlje. Na kraju svog govora guverner je pohvalio organizaciju Sajma dodajući da  :” Finansijski sajam danas , pored njene uloge u promovisanju finansijskog sektora i pružanje mogućnosti za nova partnerstva i saradnje između uključenih strana , je takođe veoma važna platforma  za finansijsku edukaciju javnostii prepoznavanje novih izazova za dalji razvoj ovog sektora  i čestitam Udruženje banaka Kosova za organizovanje takvog događaja , značajan za finansijski sektor i privredu zemlje  i želim napredak i produktivne i sadržajne razgovore.  U prvom delu sajma učestvovali su prezentaciji  predsednik Udruženja banaka g.Petrit Balija , g.Robert Wright ,predsednik Upravnog odbora  Udruženje banka .  U nastavku Sajma razvijene su sesije i panel gde su učestvovali stručnjaci i zvaničnici finansijskog sistema na Kosovu.  Govor guvernera za Finansijski Sajam  2014.        Govor Guvernera