Guverner Hamza u poseti finansijskim institucijama u Nemačkoj

09/06/2017

Guverner Hamza u poseti finansijskim institucijama u Nemačkoj

Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza je u zvaničnoj poseti Finansijskim institucijama u Nemačkoj . Tokom posete , guverner Hamza se sastao sa predsednikom BaFin-it , Dr. Felix Hufeld sa kojim je razgovarao o daljoj saradnji koje BaFin-pruža CBK u svim oblastima. Istovremeno, predsednik Hufeld je obećao guverneru za nastavak saradnje kao i mogućnost proširenja oblasti međuinstitucionalne saradnje .
Tokom posete na sastanku u Deutche Bundesbank guverner Hamza je dočekan od člana Izvršnog odbora, Dr. Johannes Beermann. Tema razgovora je bila produbljenje saradnje između CBK i Deutche Bundesbank-e. Dr. Beermann je obećao pružanje saradnje institucionalnog razvoja CBK.

U okviru ove posete, guverner je održao sastanke sa Saveznim ministrom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), sa Nemačkog instituta za međunarodnu saradnju (GIZ) i sa Evropskom centralnom bankom (ECB). Tokom posete , složeni su oblici saradnje između CBK i relevantnih institucija , dok je guverner Hamza potvrdio snažnu podršku za CBK i Institucija Republike Kosova.

Beleška:

BaFin dosledno podržavala CBK u izgradnji regulatornog okvira za regulisanje i nadzor nad finansijskim institucijama, na osnovu najbolje međunarodne prakse. Podrška BaFin je pomogla izgradnju kapaciteta osoblja CBK , posebno u bankarske supervizije i osiguranje doprineseći na taj način na poboljšanju kvaliteta rada CBK.
Nemački Institut za Međunarodnu Saradnju (GIZ) je podržao CBK u napređenju nadzornog okvira poznat kao Bazel okvir i studijske posete da promoviše efikasnu superviziju banaka. Basel Capital Framework je cilj Kosova da se pridruži Evropskoj uniji i jedan od glavnih strateških ciljeva.
Deutsche Bundesbank sarađuje sa CBK u oblasti investicija i u oblasti nadzora nad finansijskim institucijama.
Bevropska centralna banka (ECB) i CBK sarađuju u približavanju pravnog okvira za nadzor nad finansijskim institucijama , platnog sistema i posebnim projektima dizajnirane za funkcije CBK.
 Podržavanje Nemačkih finansijsih institucija realizuje se u okviru međudržavne saradnje Republike Kosova
sa Saveznim ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).