Guverner Hamza se sastao sa visokom delegacijom Misije MMF na Kosovu, na čelu sa g. Jacques Miniane

Visoka delegacija Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa gospodinom Jacques Miniane su u poseti Kosova. Oni su danas dočekani na sastanak od guvernera Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza .

Tokom sastanka , guverner Hamza je informisao delegaciju Misije MMF na čelu sa gospodinom Jacques Miniane u vezi sa aktuelnim ekonomskim i finansijskim kretanjima u našoj zemlji sa posebnim naglaskom na učinak bankarskog sistema na Kosovu. Guverner Hamza obelodanio pred delegaciju Misije MMF takođe ključne pokazatelje finansijskog sektora 2015 godine, kao i trenutni učinak tog perioda godine. Guverner je dalje naveo da bankarski sektor na Kosovu i dalje nastavlja da je stabilan , dobro kapitalizovan i profitabilan. Mi se bavimo povećanjem kreditiranja tokom 2015 što je najveći rast koji se desio tokom poslednjih godina . Nekvalitetni krediti i dalje imaju stabilan trend i dobro provizionirani . U principu radi se o ovom sektoru okarakterisan pozitivnim dešavanjima , naglasio guverner Hamza.
Dok g. Miniane je upoznao guvernera o svrhi posete, naglašavajući da je ova poseta u okviru posete programa u okviru procene programa MMF za Kosovo. Ovi sastanci se održavaju u svim zemljama članica MMF g.Miniane je visoko procenio rad i perfomansu pokazatelja finansijskog sistema .
Na kraju je izražena spremnost obe strane za produbljene saradnje između CBK i MMF. Na sastanku pored ekipe iz Uashingtona , prisustvovao je i predstavnik rezident MMF na Kosovu g. Rud Wermelen .
Visoka delegacija Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa g. Jacques Miniane će boraviti u poseti na Kosovu do 5 aprila, gde će imati susrete sa predstavnicima kosovskih institucija .