Guverner Hamza se sastao sa visokom delegacijom Misije MMF na Kosovu, na čelu sa g. Jacques Miniane

25/03/2016

Visoka delegacija Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa gospodinom Jacques Miniane su u poseti Kosova. Oni su danas dočekani na sastanak od guvernera Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza .

Tokom sastanka , guverner Hamza je informisao delegaciju Misije MMF na čelu sa gospodinom Jacques Miniane u vezi sa aktuelnim ekonomskim i finansijskim kretanjima u našoj zemlji sa posebnim naglaskom na učinak bankarskog sistema na Kosovu. Guverner Hamza obelodanio pred delegaciju Misije MMF takođe ključne pokazatelje finansijskog sektora 2015 godine, kao i trenutni učinak tog perioda godine. Guverner je dalje naveo da bankarski sektor na Kosovu i dalje nastavlja da je stabilan , dobro kapitalizovan i profitabilan. Mi se bavimo povećanjem kreditiranja tokom 2015 što je najveći rast koji se desio tokom poslednjih godina . Nekvalitetni krediti i dalje imaju stabilan trend i dobro provizionirani . U principu radi se o ovom sektoru okarakterisan pozitivnim dešavanjima , naglasio guverner Hamza.
Dok g. Miniane je upoznao guvernera o svrhi posete, naglašavajući da je ova poseta u okviru posete programa u okviru procene programa MMF za Kosovo. Ovi sastanci se održavaju u svim zemljama članica MMF g.Miniane je visoko procenio rad i perfomansu pokazatelja finansijskog sistema .
Na kraju je izražena spremnost obe strane za produbljene saradnje između CBK i MMF. Na sastanku pored ekipe iz Uashingtona , prisustvovao je i predstavnik rezident MMF na Kosovu g. Rud Wermelen .
Visoka delegacija Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa g. Jacques Miniane će boraviti u poseti na Kosovu do 5 aprila, gde će imati susrete sa predstavnicima kosovskih institucija .