Guverner Hamza sastao se danas sa g-đa Songul Ozan Turski ambasador na Kosovu

31/03/2015

Guverner Centralne banke Republike Kosova , Bedri Hamza , primio je danas na sastanku , g-dja Songül Ozan, ambasador Republike Turske u Republici Kosova. Zahvaljujući se na vreme dodeljeno da poseti Centralnu banku Republike Kosova, guverner je upoznao ambasadorku Ozan za ekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, sa posebnim naglasom na bankarske industrije , industrije osiguranja i izazovima po kojima je ovaj sistem prošao . Ovom prilikom guverner je pominjao prisustvo banaka i osiguravajućih kompanija na Kosovu , koji doprinose razvoju ovih oblasti.
Takođe guverner je istakao da je na osnovu indikatora o aktuelnim dešavanjima , ove brojke pokazuju za jedan zdrav i likvidan sistem, ima dosledno pozitivnih kretanja u svim sektorima.
On je i dalje naglasio podršku biznisa iz Turske , koji su dati ekonomskom razvoju njihovim prisustvom , sa posebnim naglasom u bankarskom sektoru i osiguranje.
Guverner se osvrnuo i na dobre odnose koje CBK ima i sa odgovarajuće turske institucije poput Banke Turske i nezavisnog regulatornog nadzornog organa Turske -BRSA .
Dok , njena ekselencija, amasadoraka Ozan je izrazila zahvalnost na prijem povodom ove posete CBK i takođe zahvalila guvernera za sveobuhvatne i detaljne informacije o finansijskom sektoru i naglasila značaj i potrebu da se nastavi dalja saradnja između relevantnih institucija Turske i Kosova.
Na kraju sagovornici su se složili da prodube dalju uzajamnu saradnju između institucija Kosova i Turske.