Guverner Hamza prisustvovao je otvaranju regionalne radionice Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita (IADI)

Guverner Centralne banke Republike Kosova, g. Bedri Hamza, prisustvovao je otvaranju Osme regionalne radionice IADI za ocenjivanje usaglašenosti sa Osnovnim principima za efikasne sisteme bezbednosti depozita , koja se održava u Prištini tokom perioda od 4-6 maja 2015 a domaćin je Fond za osiguranje depozita na Kosovu (FODK). Učestvuju visoki predstavnci IADI, uključujući g-dja . Gail Verley, generalni sekretar , predstavnici institucija za osiguranje depozita iz različitih zemalja sveta.
Tokom rada će biti procena Sistema osiguranja depozita na Kosovu. Obraćajući se prisutnima , guverner Hamza je zrazio zahvalnost IADI za organizovanje ovog važnog događaja za FODK i sav bankarski sektor naše zemlje.
Za više informacije kliknite sledeće.