Guverner Hamza prisustvovao je otvaranju regionalne radionice Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita (IADI)

04/05/2015

Guverner Centralne banke Republike Kosova, g. Bedri Hamza, prisustvovao je otvaranju Osme regionalne radionice IADI za ocenjivanje usaglašenosti sa Osnovnim principima za efikasne sisteme bezbednosti depozita , koja se održava u Prištini tokom perioda od 4-6 maja 2015 a domaćin je Fond za osiguranje depozita na Kosovu (FODK). Učestvuju visoki predstavnci IADI, uključujući g-dja . Gail Verley, generalni sekretar , predstavnici institucija za osiguranje depozita iz različitih zemalja sveta.
Tokom rada će biti procena Sistema osiguranja depozita na Kosovu. Obraćajući se prisutnima , guverner Hamza je zrazio zahvalnost IADI za organizovanje ovog važnog događaja za FODK i sav bankarski sektor naše zemlje.
Za više informacije kliknite sledeće.