Guverner Hamza primio visoku delegaciju Deutsche Bundesbank

24/10/2016

Delegacija Deutsche Bundesbank  boravi u radnoj poseti Centralnoj banci Kosova kako bi razgovarali o najboljim praksama upravljanja rezervi između Republike Kosova i Savezne Republike Nemačke. 
Nemačka delegacija  danas je dočekana na sastanak od guvernera Centralne banke Kosova g. Bedri Hamza i zamenika guvernera za bankarske poslove g.Lulzim Ismajli. 
G. Hamza je informisao nemačku delegaciju u vezi pozitivnog stanja finansijskog sektora .  Posebna pažnja je posvećena diskusiji o upravljanju rezerva, rizika i likvidosti na sastanku je takođe razgovarano i o razvoju u međunarodnim finansijskim tržištima.
Guverner Hamza je zahvalio nemačku delegaciju za svu podršku koja se daje državi Kosova posebno podrške Centralne banke Kosova .  G. Hamza je tražio od nemačke delegacije da osoblju CBK ponudi više mogućnosti  kako bi koristili iskustva stručnjaka iz  Bundesbank, kako u pogledu obuke kadrova , kao i učešće na konferencijama i simpozijumima organizovani od Bundesbanke  i nemačke države. 
Tokom boravka u CBK , predstavnici  Deutsche Bundesbank su razgovarali sa predstavnicima Departmana za upravljanje sredstvim na mogućnost dalje saradnje u oblasti upravljanja rezervi i alternativnih investicija u narednim  godinama , uloga centralnih banaka kao fiskalni agenti  vlade i sl.