Guverner Hamza primio predstavnike Saveta Biroa Sistema zelenog kartona