Guverner Hamza primio predstavnike Saveta Biroa Sistema zelenog kartona

27/03/2013

U nastavku  sastanaka nakon medjunarodne konferncije za osiguranje održane juče u Prištini, visoka delegacija Saveta Biroa Sistema zelenog kartona koju predvodi g. Maurius Wichtowski, predsednik  Saveta Biroa  posetila je Centralnu banku Republike  Kosova gde je primljena od guvernera  Bedri Hamza.
Ceneći visoko posetu ove delegacije , guverner Hamza ukratko je upoznao delegaciju o razvoju  industrije  osiguranja  u Republici  Kosova kao i o dostignućima i  izazovima u industriji .
Veoma važno pitanje koje je razgovarano na sastanku je pronalaženje  modaliteta /modela/ za članstvo u Sistemu zelenog kartona .  Guverner  Hamza je izrazio spremnost da blisko saradjuje sa industrijom osiguranja  kao i sa svim institucijama i relevantnim  domaćim i medjunarodnim  akterima u cilju rešavanja što pre ovog pitanja .
Visoko ceneći napredak koji je postignut u oblasti zakonodavstva  za osiguranje , delegacija na čelu sa g. Wichtowski  je nagovestila da će nastaviti da podržava Kosovo u tom procesu.