Guverner Hamza primio je na sastanak stalnog predstavnika EBOR na Kosovu g-dja Elena Petrovska

25/04/2016

Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza primio je na sastanak Šefa kancelarije EBOR –a na Kosovu , g-dja Elena Petrovska.
U početku guverner Hamza je upoznao g-dja Petrovska o trenutnim obavezama CBK finansijskog sektora i nedavnim događajima u ovom sektoru , dodajući da sektor i dalje ima visoku izdržljivost radeći u skladu sa propisima, zakonima i važeći propisima . Prema rečima guvernera pozitivna uloga ove performanse je EBOR njenim prisustvom u vidu učešća kapitala u nekih kosovski banaka . Dok g-dja . Petrovska, stalni predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj na Kosovu zahvalila guvernera za doček , i izrazila spremnost da nastavi da pruža pomoć u vidu projekata koji će biti u funkciji razvoja Kosova. Ona je ponudila punu podršku guverneru za projekte sa posebnim osvrtom na finansijski sektor na Kosovu uključujući i CBK.
Na kraju dva sagovornika su izrazili njihovu spremnost da nastave i dalje razvijaju institucionalne oblike saradnje između CBK i EBOR.