Guverner Hamza primio je na sastanak ministra za ekonomski razvoj, turizam, trgovinu i preduzetništvo Republike Albanije g. Arben Ahmetaj

24/12/2015

Povodom posete Kosovu, ministar za ekonomski razvoj , turizam, trgovine i preduzetništva Republike Albanije, g. Arben Ahmetaj, dočekan je danas na sastanku od guvernera Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza.
Ovom prilikom, guverner Hamza razmenio informacije o ekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, i zahvalio g. Ahmetaj na podršku koju Albanija dala i daje na ekonomski razvoj svojim prisustvom na bankarski sektor i osiguranju .
Guverner , takođe je upoznao ministra Ahmetaj i za odlične odnose koje CBK ima sa homolognim albanskim institucijama , banku Albanije kao i sa drugim regulatorni nezavisnim telima Albanije .
Ostale teme o kojima se raspravljalo tokom diskusije uglavnom su se odnosile na napredak i radni učinak institucija koje su predmet regulative i nadzornog i regulatornog organa CBK , koja posluju u oblasti bankarstva i industriji osiguranja na Kosovu.
Sagovornici su se složili da poslovanje obe strane budu prisutni u obe zemlje.