Guverner Hamza primio delegaciju nemačkog Ministarstva za rad i socijalna pitanja

26/11/2014

Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza, dočekao je g. Jörg Asmussen, državni sekretar u nemačkom Saveznom ministarstvu za rad i socijalna pitanja , u pratnji g. Matthias Kiesler, zamenik šefa misije Nemačke ambasade i šef Ekonomskog odeljenja Nemačke ambasade.
Guverner je informisao sagovorenike o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru na Kosovu, ističući održivost i pozitivan učinak bankarskog sektora u celini. G. Hamza naglasio napore CBK na usvajanju najviših međunarodnih standarda u skladu sa Bazelskim sporazumom i direktivama EU u oblasti regulative i bankarskog nadzora. On je naglasio da ovi napori su u skladu sa osnovnim ciljem CBK na donošenju najboljih praksi u bankarsku regulativu i na kraju poštovanje Evropskog sistema centralnih banka.
U tom kontekstu, Guverner Hamza je izrazio zahvalnost za neprocenjenu podršku datu CBK od nemačke vlade i nemačkih poreskih obveznika uopšte, kroz tehničku pomoć implementiranu od GIZ , u cilju poboljšanja poslovanja CBK i izgradnju tehničkih kapaciteta i ljudskih resursi osoblja CBK. On je pohvalio hitne odgovore od strane Nemačke ambasade za pružanje podrške u vezi sa oblastima koje CBK je identifikovala kao prioritet.
G. Hamza je izrazio spremnost za nastavak bliske saradnje sa nemačkim institucijama, uzimajući u obzir kvalitetnu pomoć i pozitivno iskustvo Nemačke u prevazilaženju finansijske turbulencije u vezi sa krizom u Evrozoni. U zaključku, Guverner Hamza je istakao da kosovski emigranti u Nemačkoj služe kao snažna veza u međusobnoj saradnji dve zemlje.