Guverner Hamza posetio sedište Banke za međunarodna poravnanja

25/07/2016

U funkciji intenziviranja operativnog razvoja i međunarodne afirmacije CBK , guverner CBK g. Bedri Hamza, sproveo radnu posetu sedištu Banke za međunarodna poravnanja BRrN (ang.: Bank for International Settlements - BIS) u Bazelu, Šfajcarska . BRrN-a kao najstarija međunarodna finansijska institucija služi kao banka za centralne banke, i promoviše monetarnu I finansijsku saradnju preko svojih stalnih komiteta . Među njenim stalnim komitetima, Bazelski komitet za superviziju banaka - Bazelski komitet promoviše međunarodnu saradnju u pitanjima bankarske supervizije , procene i preporuke, koje predstavljaju važne reference za savremenim tokovima u oblasti nadzora bankarstva.
Tokom posete, guverner g. Bedri Hamza se sastao zamenikom generalnog sakretara Bazelskok komiteta, g. Karl Cordewener, i pravnim zastupnikom BRrN-a, g. Petja Toskan. Tokom sastanka , guverner Hamza je obavestio domaćine o relevantnim zbivanjem Republike Kosova, sa posebnim osvrtom na ekonomiju i finansijski sistem zemlje. Što se tiče posvećenosti CBK o napretku finansijskog nadzora u opšte a naročito supervizije banaka, guverner Hamza je predstavio strateške smernice i naglasio visok značaj , koji je dat sprovođenju međunarodnih standarda i najbolje prakse. U tom smislu, guverner Hamza je govorio u više detalja o dostignućima i ciljevima u sprovođenju Bazelskog okvira. Domaćinima je uzrazio zahvalnost za kontinuiranu saradnju u vezi ojačanja kapaciteta bankarske supervizije CBK, i interes za razvoj odnosa u budućnosti što se tiče ne samo obimu Bazelskog komiteta , kao i bankarske usluge BRrN-a za centralne banke.
G. Cordewener i gz. Toskan izrazili zadovoljstvo realizacijom ove posete u sedište BRrN-a, i prezentirali aktuelna relevantna dešavanja u vezi delovanja BRrN-a u opšte i posebno Bazelskog komiteta. Procenjene su razvojne aktivnosti CBK u regulisanju i nadzoru banaka i preneta je spremnost za dalju podršku na osnovu institucionalnih kapaciteta i prethodnohg iskustva sa drugim centralnim bankama. 
Tokom posete, guverner Hamza je u pratnji zamenika guvernera za finansijski nadzor g. Fehmi Mehmeti. Poseti su prisustvovali i predstavnici nemačkog GIZ-a, g. Ralf Raab i g. Christoph Schroer, koji su uključeni u program tehničke pomoći za razvoj u oblasti bankarske supervizije. CBK.