GUVERNER HAMZA DOČEKAO NA SASTANAK AMERIČKOG AMBASADORA GREG DELAWIE

13/01/2016

Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza, dočekao danas na sastanak Njegovu Ekselenciju, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država , Greg Delawie, u pratnji direktora USAID-a, James Hope, i direktora Kancelarije za privredni rast USAID-a, Scott Cameron. Na ovom sastanku , zahvalio ambasadoru Delawie za nastavak podrške koju CBK je dobila od Vlade SAD , uveren da će se ova saradnja nastaviti i u budućnosti. Takođe , guverner Hamza je upoznao ambasadora Delawie u vezi sa nedavnim dešavanjima u finansijskom sektoru, u celini , i u bankarskom sektoru posebno . Guverner Hamza je naglasio da finansijski sektor na Kosovu nastavlja i dalje biti stabilan , likvidan i dobro kapitalizovan i pozitivnih pomaka. Guverner Hamza je informisao ambasadora Delawie sa podacima 2015 u bankarskom sistemu, uz napomenu da u prošloj godini , banke su imale veoma pozitivno poslovanje , pozitivni rast kredita i depozita , kao i nizak nivo nekvalitetnih kredita. Ovo je omogućilo bankama da povećaju svoje angažovane u kreditiranju u realnom sektoru ekonomije, značajno smanjujući kamatne stope na kredite u poređenju sa prethodnim godinama. Zatim, guverner Hamza je utvrdio da ovi pozitivni pomaci u finansijskom sektoru imali su značajan uticaj na rast ekonomskog razvoja zemlje. Što se tiče institucionalnih obaveza ,Hamza je naglasio da CBK je uspeo da uspešno ispuni uslove i pred svim kriterijumima utvrđenim u Sporazumom Stand-by sa MMF . Na ovaj način, CBK je dao svoj udeo doprinosa u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz ovog sporazuma.
 
Sa svoje strane , ambasador Delawie je pohvalio posvećenost Centralne banke Republike Kosova za regulisanje finansijskog sektora kao i naglasio da će Sjedinjene Države pojačati saradnju i nastaviti da podržavaju Centralnu banku Republike Kosova u raznim oblastima koje pomažu u unapređenju svojih funkcija.