Guverner Hamza docekao guvernera Banke Slovenije g. Bostjan Jazbec

12/09/2014

Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza danas je dočekao na sastanku g.Boshtjan Jazbec guvernera Banke Slovenije.  Ovom prilikom , dva guvernera su razmenili informacije o opštim kretanjima u finansijskim sektorima obe zemlje .

Guverner Hamza, zahvalio g.Jazbeca za njegovu pomoć kao ekspert punih četiri godine provedeni  u CBK , naglašujući da je zaslužen za dostignuća Centralne banke.
Guverner Hamza ocenjujući dosadašnji doprinos Banke Slovenije, dat CBK i isovremeno je izložio oblasti od interesa za saradnju između dve institucije, sa posebnim osvrtom u oblasti unapređenja  pravnog okvira finansijskog sektora i procesu evropskih integracija.
Ovom prilikom, takođe je procenjena saradnja između dve institucije , gde CBK-a je pružena  saradnja od strane  Slovenačke banke  u izgradnji kapaciteta u duhu savremenih praksi.
Tokom ovog sastanka g Jazbec je zahvalio guvernera g.Hamza na pozivu da učestvuje na Konferenciji zalažujući se da profesionalna saradnja sa CBK i u budućnosti će biti efikasna, potvrdjujući spremnost njegove institucije, za dalju podršku i blisku saradnju sa CBK za rešavanje pitanja od zajedničkog interesa  Oba dva guvernera su učestvovali i bili na Konferenciji  “Ekonomska perspektiva Istočne Evrope u periodu posle krize , u organizaciji CBK u saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani.