Guverner Hamza dočekao direktoricu Svetske banke za Zapadni Balkan g-dju.Gelder

07/09/2017

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g.Bedri Hamza danas sa saradnicima , primio u Centru za kontinuirani rad CBK u Prizrenu , direktoricu Svetske banke za Zapadni Balkan g-đu.Linda Van Gelder u pratnji Marko Mantovanelli, direktor Kancelarije Svetske banke u Republici Kosovo.
Guverner Hamza je čestitao g-đu. Van Gelder o novom položaju i upoznao je o funkcionisanju Centra za kontinuirani rad i zahvalio na bezrezervnu podršku koju je dala Svetska banka na podržavanju izgradnje Centra strateškog značaja za Centralnu banku, finansijskog sistema u opšte i drugih institucija Republike Kosovo. Guverner Hamza je obavestio g-đu Van gelder, o aktuelnim kretanjimau o kosovskoj ekonomiji i ulogu finansijskog sistema. Na sastanku , guverner Hamza je dobio podršku od gđe. Van Gelder da će Svetska banka nastaviti da pruža podršku u svim oblastima koje su od interesa za razvoj CBK, bilo u službi povećanja kapaciteta ili bilo projektima koje imaju za cilj razvoj finansijskog sektora u celini.
Obe delegacije su visoko ocenile međusobnu saradnju i obećale da će ovaj duh saradnje nastaviti i dalje. Sa druge strane delegacija Svetske banke je ocenila CBK za sva dostignuća u projektima koje su bile podržane od tehničke pomoći Svetske banke. Guverner Hamza i g-đa Val Gelder su se obavezali da će produbiti saradnju za izgradnju kapaciteta i razvoj projekata od posebnog značaja u oblasti finansijskog sistema koje utiču na rast finansijskog posredovanja i pristup u finansiranju u funkciji razvoja sektora.