Guverner Hamza danas je na sastanku dočekao novog predstavnika MMF na Kosovu

10/08/2015

Guverner Centralne banke Republike Kosova, Bedri Hamza, danas je na sastanku dočekao novog predstavnika MMF na Kosovu, g. Ruud Vermeulen. Na ovom sastanku, Guverner Hamza upoznao je novog predstavnika MMF o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sektoru na Kosovu, odgovornostima i obavezama CBK, i izazovima sa kojima se suočava ova institucija. Guverner je zahvalio predstavnika MMF za nastavak podrške, koju ova organizacija dala Kosovu i njenim institucijama navodeći uspešnu implementaciju proteklih sporazuma sa MMF .  Takođe , guverner Hamza , izrazio spremnost da nastavi blisku institucionalnu saradnju sa MMF .
S druge strane, novi predstavnik MMF , g.Ruud Vermeulen, izrazio posvećenost,  da uspostavi blisku saradnju sa institucijama Kosova i spremnost za dalje produbljivanje saradnje između institucija ma Kosova i MMF.