Guverner Gërguri učestvuje na Trećem sastanku Službenog foruma Monetarnih i finansijskih institucija