Guverner Gërguri ucestvuje na Konferenciji Centralne banke Austrije i na sastanku Belgijske Konstituencije pri MMF-a

22/11/2011

 Na poziv Guvernera Centralne banke Austrije, Guverner Gërguri ucestvuje u radu Medjunarodne konferecije  "Evropska Integracija u Globalnom Kontekstu" u organizaciji Centralne banke Austrije i Centralne banke Finske.
Konferenciju su otvorili g. Ewald Nowotny, Guverner Centrlne banke Austrije, g.Erkki Liikanen, Guverner Banke Finske, g.Andrew K. Rose, Profesor na Univerzitetu Kalifornije, Berkeley, i g. Min Zhu, zamenik generalnog direktora Mejunarodnog monetarnog fonda. Predavaci iz mnogih medjunarodnih institucija Evropske centralne banke, Evropska komisija,MMF, centralne banke u regijonu i sire kao iz akademije analiziraju modele rasta tri ekonomskih zona (Evropa, Kina i Rusija) ispitujuci kljucne aspekte zavisnosti izmedju njih.  Po zavrsetku Konferencije, Guverner Gërguri, danas ce ucestvovati u Belgijskom Konstituenciji pri MMF koja ce se odrzati u Beču.