Guverner Gërguri primio je na sastanak Zamenika Premijera G-dja. Mimoza Kusari-Lila

02/03/2012

U svetlu sve veće medju instuticionalne saradnje, Guverner Gërguri i Zamenik Premijer Kusari –Lila  razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa , sa fokusom na povećanje saradnje u oblasti promocije stranih ulaganja u svim sektorima privrede Republike Kosova.
Guverner Gërguri i Zamenik Premijer Kusari-Lila, izrazili su spremnost na produbljenje saradnje u oblastima koja se direktno odnose na dalje unapredjenje poslovnog okruženja kao i dalji rast podrške finansijskog sektora u razvoju malih i srednjih preduzeća privrede Republike Kosova.