Guverner Gërguri primio je misiju EBOR za utvrdjivanje cinjenica na Kosovu

14/01/2013

Guverner Gani Gërguri sa saradnicima primio je delegaciju Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBOR) koju je predvodio  g. Jean-Marc Peterschmitt, Generalni direktor za centralnu i jugoistočnu Evropu.
Ovom prilikom ,g. Peterschmitt je upoznao guvernera Gërguri o aktivnostima u vezi izrade trogodišnje strategije EBOR za  Kosovo i oko oblasti gde  EBOR namerava da proširi svoje aktivnosti na Kosovu .  Medju najvažnijim oblastima u kojima EBOR očekuje da se angažuje na Kosovu su finansijski sektor, energjetika i infrastruktura.
S druge strane,Guverner Gërguri je zahvalio delegaciju EBOR za posetu i poželio jednu plodnu saradnju Kosova i institucije nakon punopravnog nedavnog članstva  Republike Kosova  u ovoj instituciji.  Izmedju ostalog , Guverner Gërguri  predstavio je pregled  ekonomskih razvoja a posebno finansijskog  sektora na Kosovu, ističući visoki nivo stabilnosti finansijskog sektora i doprinos koji ovaj sektor pruža za privredu zemlje. Guverner je pozvao EBOR za sveobuhvatnu involvaciju u kosovsku privredu , sa posebnim akcentom  u pružanju mogućnosti za veći pristup finansijama za sektore manje bankarske  privrede naše zemlje..