Guverner Gërguri primio je izvršnog direktora MMF, g.Willy Kiekens

02/03/2012

Pored redovnih sastanaka sa delegacijom MMF kojai boravi u našoj zemlji od 21 februara ove godine, Guverner Gërguri primio je danas na bilateralnom sastanku g.Willy Kiekens, izvršni direktor Mejunarodnog monetarnog fonda.  Na sastanku se uglavnom raspravljalo o dosadašnjem napredku postignut u toku misije MMF koja se nalazi na Kosovu , zatim o aktualnim trenutnim dešavanjima na finansijskom sektoru sa posenim osvrtom na bankarski sistem.  Takodje, se razgovaralo o tehničkoj pomoći pruženo CBK kao i potrebe za dodatnu pomoć tokom ove godine.