Guverner Gërguri primio je delegaciju stručnjaka Američkog trezora

14/11/2011

Guverner Gërguri danas je cekao delegaciju strucnjaka iz Kancelarije za tehnicku pomoc pri Departamentu Trezora SAD 
Guverner je zahvalio predstavnicima Departamenta Trezora SAD za njihov snazan doprinos dosadasnjem razvoju CBK ,finansijskom sektoru i drugim institucijama Kosova.  Konkretno Guverner je naglasio tehnicku pomoc koju Americki trezor implementaciji Projekta trzista hartija od vrednosti od vrednosti vlade kao i Projekta za jacanje regulativne uloge CBK u industriju osiguranja na Kosovu.
Centralna Banka Republike Kosova

Direkcija za spoljne odnose
33 Garibaldi, 10000 Pristina, Republika Kosova
Tel.: +381 38 222 055 lok.422, Fax: +381 38 243 763
Internet: http://www.bqk-kos.org

U slucaju reprodukcije , citirati izvor.