Guverner Gërguri je primio visoke predstavnike Svetske banke

11/03/2013

Guverner Gërguri dočekao je danas gospodju Ellen A.Goldstein, direktorku Svetske banke za JugoiIstočnu Evropu , Evropu i Centralnu Aziju, kao i gospodina Jan-Peter Oltersena, direktora  Kancelarije Svetske banke za Republiku Kosovo.
Guverner Gërguri na početku razgovora,  zahvalio se predstavnicima Svetske banke na podršci  razvoja finansijskog sektora i drugih institucija u našoj zemlji.  Nakon pozitivne ocene o trenutnom stanju u finansijskom sektoru  na Kosovu, Guverner Gërguri ja naglasio značaj sprovodjenja preporuka iz Programa procene finansijskog sektora, zatim realizaciju projekata u okviru Projekta za jačanja tržišne infrastrukture i finansijskog sektora,kao i znacaj projekata za Zaštitu potrošača i finansijske edukacije i preporuka koje su takodje  uključene u Strateškom planu CBK za period  2013 – 2015.
Gospodja Goldstein je pohvalila CBK za efikasno partnerstvo koje je pokazano u projektima Svetske banke a istovremeno je nagovetsila da ce Svetska Banka  nastaviti sa snažnijom podrškom Centralnoj Banci Kosova I finasijskom sektoru na Kosovu..