Guverner g. Mehmeti sastao se sa predstavnicima KfW-a

26/02/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Fehmi Mehmeti, sastao se sa predstavnicima Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) iz Nemačke, koji su u poseti Kosovu.

Guverner g. Mehmeti je informisao službenike ove institucije o stanju finansijskog sistema i zahvalio predstavnicima KfW-a na kontinuiranoj podršci koju su pružili i koju nastavljaju da pružaju razvoju finansijskog sistema, odnosno, razvoju Kosovskog fonda za kreditne garancije (KFKG).

Ovom prilikom, guverner Mehmeti je izjavio da je finansijski sektor ostvario pozitivna kretanja, pri čemu je imovina finansijskog sistema zabeležila godišnji rast od 6,9%, bankarski krediti zabeležili su godišnji rast od oko 11%, kamatne stope na kredite pale su na 6,3%, dok je stopa nekvalitetnih kredita pala na 2,7%.

Takođe, guverner Mehmeti je informisao predstavnike KfW-a o pozitivnim kretanjima u drugim sektorima, kao što su osiguravajuće, penzione i mikrofinansijske institucije i nebankarske finansijske institucije.

Nadalje, guverner g. Mehmeti je informisao predstavnike KfW-a o tekućim aktivnostima CBK-a u daljem unapređenju regulatornog okvira finansijskog sistema, u skladu sa najboljim međunarodnim standardima.

Predstavnici KfW-a, na čelu sa dr Markus Aschendorf i Thomas Reker, zahvalili su guverneru g. Fehmi Mehmeti na tekućoj saradnji, informisali su ga o KfW-ovim projektima u daljoj podršci KFKG-u i drugim projektima i diskutovali su o načinima povećanja obima dalje saradnje između KfW-a i CBK-a.