Guverner g.Mehmeti primio je na sastanak zamenika šefa Misije Savezne Republike Nemačke na Kosovu g.Jan-Axel Voss

30/04/2018

Zamenik šefa Misije Savezne Republike Nemačke u Republici Kosovo g.Jan-Axel Voss, posetio je danas Centralnu banku Republike Kosovo, gde je dočekan od guvernera g.Fehmi Mehmeti.
Ovom prilikom, guverner Mehmeti obavestio je zamenika šefa Misije Nemačke Ambasade o razvoju u finansijskom sektoru zemlje, naglašavajući rast aktivnosti ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visokom nivou održivosti u ovom sektoru.
Guverner g.Mehmeti je takođe izrazio veliku zahvalnost za stalnu podršku koju je pružila Nemačka vlada za institucionalni razvoj CBK i za ekonomski razvoj zemlje uopšte. Guverner g.Mehmeti je izrazio svoju posvećenost unapređenju svih funkcija CBK-a i daljeg jačanja odlične saradnje sa Nemačkom ambasadom u Republici Kosovo. i nemačkim agencijama.
Zamenik šefa Misije Nemačke ambasade na Kosovu g. Voss, je čestitao guverneru g.Mehmeti o njegovom izboru na položaj guvernera i ohrabrio CBK-a da nastavi put u regulisanju i nadgledanju finansijskog sektora, kao i dobrobit stabilnosti sektora.