Guverner g. Fehmi Mehmeti se sastao sa zamenikom direktora MMF-a g. Tao Zhang

20/04/2018

U sklopu sastanaka tokom prolećne sesije MMF-a i SB-a, guverner g. Fehmi Mehmeti se sastao sa zamenikom direktora MMF-a, g. Tao Zhang, koga je obavestio o opštim dešavanjima u finansijskom sistemu i zahvalio mu se na stalnoj podršci koju je MMF pružio CBK-u tokom svih ovih godina.
Guverner Mehmeti takođe je imao sastanke sa direktorom Odeljenja MMF-a za Evropu, g. Paul Thomsen, direktorkom konstituencije čiji je deo i Kosovo, gđom Michaela Erbenova, sa Misijom MMF-a za Kosovo i predstavnicima MCM-a (Monetary Capital Market) koje je predvodio Paul Mathieu.
Na svim ovim sastancima visoko je ocenjen rad CBK-a u obezbeđivanju stabilnog finansijskog sistema koji je u službi ekonomskog razvoja zemlje, a takođe je izražena i spremnost MMF-a za daljom podrškom razvoja CBK-a.