Guverner g. Bedri Hamza održao govor na konferenciji

17/12/2015

Kosovo zajedno sa regionom privode put tranzicije za funkcionisanje slobodne tržišne ekonomije do kraja punoj integraciji u Evropsku uniju . Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan ove godine biće snažan vodič za Kosovo u ovom procesu. Agenda relevantnih reformi je kompleksna i dugotrajna , ali važni koraci su preduzeti da se transformišu glavne prepreke na alternative i mogućnosti ekonomskog razvoja. Doprinos CBK da stvori dobar investicioni ambijent na Kosovu obuhvata promovisanje i održavanje finansijskog sistema , a posebno zdrav i održiv bankarski sistem kroz efikasnu superviziju i zasnovan na najvišim međunarodnim standardima. Finansijski sektor nastavlja da bude sektor koji ima najviši nivo direktnih stranih investicija . Uloga finansijskog sistema u podršci ekonomskog razvoja zemlje nastavlja i dalje da raste , uglavnom zbog dešavanja u okviru aktivnosti bankarskog sektora.Više