Guverner Fehmi Mehmeti učestvuje na 7-godišnjoj istraživačkoj konferenciji koju organizuje Narodna banka Makedonije

13/04/2018

Uz moto:oko jedne decenije nakon krize - na novom globalnom ciklusu i normalizaciji monetarne politike, u toku je 7 godišnja istraživačka konferencija koju organizuje Narodna banka Makedonije.
Na ovoj konferenciji učestvuju predstavnici političkih institucija i akademske zajednice, učestvuju sa jedinim ciljem da se obezbedi osnova za raspravu o relevantnim ekonomskim pitanjima. U međuvremenu, na panel guvernera u svojstvu govornika učestvuju, osim guvernera i guverneri regiona kao što su: Makedonija, Hrvatska, Albanija i guverner Banke Belgije. Među učesnicima su i visoki zvaničnici Banke Slovenije, Poljske, Češke zatim i finansijskih institucija kaošto su; MMF, EBOR i JVI. Ova konferencija se tradicionalno organizuje radi obeležavanja godišnjice monetarne nezavisnosti zemlje. Ovogodišnja tema na ovoj konferenciji ukazuje na potrebu da se obezbedi rezime lekcija koje su nastale iz krize kao i da se opisuju moguće posledice i potrebe za redizajniranim politikama i adekvatno adresiranje u raznim sredinama. Radovi ove Konferencije održavaju se u Ohridu Republike Makedonije.