Guverner Centralne banke Republike Kosova učestvuje na godišnjim sastancima MMF i Svetske banke

08/10/2015

Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza učestvuje na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske banke koje se odvijaju u Limi, Peru.
Pored učešća na plenarnoj sednici MMF i Svetske banke, guverner Hamza očekuje da učestvuje na sastancima Konstituence za Centralnu i Istočnu Evropu u MMF i relevantne Konstituence MMF i Svetske banke .