Guverner Centralne banke Republike Kosova učestvuje na godišnjem sastanku MMF i Svetske banke

10/10/2015

Dana 5-12 septembra 2015, kosovska delegacija , koju sačinjavaju guverner Centralne banke Kosova , g. Bedri Hamza i ministar finansija g. Avdullah Hoti učestvuju na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog Fonda i Svetske banke, koje se odvijaju u Limi , Peru.

Pored učestvovanja u Plenarnim sednicama , delegacija održala brojne sastanke , među njima možemo pomenuti sastanke koje guverner Hamza je razvio tokom boravka u Limi , a to su: sastanak sa g.Min Zhu-zamenik generalnog direktora MMF; sastanak sa g. Frans Godts-izvršni direktor konstituence Kosova; sastanak sa g-dja Ellen Goldstein- direktor Svetske banke , za zapadni Balkan ; sastanak sa direktorom Odeljenja za monetarno i kapitalno tržište MMF, kao i predstavnike Odeljenja MMF za Evropu; potpredsednik Svetske banke za Evropu i centralnu Aziju Cyril Muller.

Tokom sastanaka sa pomenutim zvaničnicima pozitivno su ocenjeni razvoji na Kosovu. U tom pravcu visoko je ocenjen rad institucija u celini , a posebno rad CBK i Ministarstva finansija , u očuvanju makro-fiskalne stabilnosti , pažljivo upravljanje budžetskim procesima i očuvanje finansijske stabilnosti. Kosovska delegacija izrazila zadovoljstvo što se tiče trenutnog rada, kao i spremnost i volju za nastavak uspešne među institucionalne saradnje u prevazilaženju izazova održivog ekonomskog razvoja.

Tokom ovih razvijenih aktivnosti , visoki zvaničnici MMF i Svetske banke su ocenili delegaciju Republike Kosova za dobro izvođenje performanse i napredak u sprovođenju zadataka u okviru programa MMF, kao i povećanju efikasnosti u sprovođenju projekata povezanih sa Svetskom bankom . Kosovska delegacija tokom ovih sastanaka je dobila podršku i uveravanje da će pomoć kosovskim institucijama nastaviti i u budućnosti.