Guverner Centralne Banke Republike Kosova g. Gani Gërguri primio je Ministra dijaspora g. Ibrahim Makolli

14/06/2011

Na sastanku diskotovali o pitanjima od zajednickog interesa , kao o ubrzavanju usvajanja Zakona o osiguranju od autoodgovornosti prema trecim stranama, zakon koji otvara put ka formiranju Nacionalnog Biroa motornih vozila i uclanjenje nase zemlje u sistemu zelene karte kao i aspekte posiljka emigranata sa fokusom u pronalazenju optimalnih modaliteta i za dalje smanjenje troskova njihovog prenosa.
Guverner Gërguri i Ministar Makolli su izrazili spremnost za saradnju aktivnosti u oblasti direktnih investicija dijaspore na Kosovo.