Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza učestvuje na šestoj konferenciji Evropske centralne banke o zemaljama centralne , istočne i jugoistočne Evrope

10/06/2015

Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza učestvuje na šestoj konferenciji za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu, na poziv Izvršnog odbora Evropske centralne banke , koja se održava u Frankfurtu , Nemačka.
Teme ove konferencije su vezane sa monetarnom politikom zemalja centralne , istočne i jugoistočne Evrope, iskustva stečena i aktuelni izazovi,strukturne politike podržavene u ispunjavanju kriterijuma konvercije i nadzornih politika nakon funcionisanja bankarske unije ( posle funksionisanje Single Supervisory Mechanism-SSM) početna iskustva i uticaj na ekonomiji ovih zemalja.
U ovoj konferenciji na visokom nivou učestvuju guverneri centralnih banaka zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope , članovi Izvršnog odbora ECB, predstavnici MMF-a, Evropske komisije i Evropske investicione banke