Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza, primio je visoku delegaciju EBOR-a

26/01/2016

Guverner Centralne banke Republike Kosova, g.Bedri Hamza primio je danas na sastanak visoku delegaciju Evropske banke za obnovu i razvoj, predvođenoj od generalnog direktora za Istočnu Evropu g-dja. Sylvia Gansser – Potts.
U početku guverner Hamza informisao je delegaciju EBOR o aktuelnim angažovanjem CBK, kao i izazova kojim se suočava ova institucija. Govoreći o finansijskom sektoru i nedavnih događaja u ovom sektoru guverner je naglasio da sektor i dalje ima visoku izdržljivost radu potpunosti u skladu sa propisima, zakonima i važećim propisima, po kojima svaki dan više se radi kako bi se uskladili sa Uredbom EU. Prema rečima guvernera pozitivna uloga ove performanse je EBOR njenim prisustvom u vidu učešća kapitala u nekom od kosovskih banaka.
Dok g-dja Sylvia Gansser – Potts, generalni direktor za Istočnu Evropu EBOR-a, je zahvalila guvernera za doček i izrazila spremnost da nastavi da pruža pomoć u vidu projekata koji će biti u funkciji razvoja Kosova. Ona je ovom prilikom ponudila u potpunosti podršku guverneru , bilo za projekte koji mogu uključiti CBK sa posebnim naglaskom na finansijski sektor na Kosovu.
Na kraju guverner Hamza, je izrazio spremnost da nastavi i razvija dalje oblike institucionalne saradnje sa EBOR-om i izrazio uverenje da će EBOR nastaviti da podržava različite sektore privrede zemlje. Na sastanku g-dja Sylvia Gansser - Potts bila je u pratnji svojih saradnika, i stalni predstavnik EBOR na Kosovu g-dja Elena Petrovska, Z.Holger Muent, direktor zapadnog balkana, g.Oleg Levitin, savetnik i direktor Fonda za osiguranje depozita Kosova g-dja.Violeta Arifi - Krasniqi.