Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza dočekao na oproštajni sastanak predstavnika Svetske banke rezident za Kosovo

Guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza dočekao na oproštajni sastanak predstavnika Svetske banke rezident za Republiku Kosova g.Jan-Peter Olters .

Guverner Hamza zahvalio g. Olters za odličnu saradnju između CBK i Kancelarije Svetske banke u Prištini, ukazujući ovde veliki doprinos koji je dao g.Olters tokom svog mandata na Kosovu u svojstvu stalnog predstavnika Svetske banke na Kosovu.
Takođe guverner Hamza visoko ocenio doprinos Svetske banke dat CBK i finansijskom sektoru zemlje kroz mnoge projekte koji su već završeni , projekti koji su u procesu kao i posvećeni projekti koji se očekuje da će početi da se realizuju .

S druge strane , g.Olters u svom govoru izrazio zahvalnost i zadovoljstvo za saradnju sa CBK i ocenio da ta saradnja bila veoma efikasna i na profesionalan nivo. On je rekao da je uveren da će Svetska banka nastaviti da podržava projekte namenjeni CBK i razvoju finansijskog sektora na Kosovu.