Guverner Centralne banke Kosova (CBK), Bedri Hamza, podneo je ostavku sa položaja u CBK

10/09/2017

 

Kao rezultat novih okolnosti i dešavanja nastalih u oblasti izgradnje novih institucija - Vlade Republike Kosova, guverner Centralne banke Republike Kosovo, gospodin Behri Hamza danas je održao konferenciju za novinare u prostorijama CBK-a, gde je podneo ostavku sa položaja guvernera. Do njegove ostavke je došlo kao rezultat njegovog imenovanja za sastavni deo novog vladinog kabineta, na položaj Ministra Ministarstva finansija. Guverner Hamza je na ovoj konferenciji zahvalio medijima, međunarodnim i lokalnim institucijama za plodonosan rad i saradnju koju su imali tokom mandata guvernera. Guverner Hamza je dao pregled razvoja finansijskom sektoru upoređivanjem pokazatelja koji su karakterisali ovaj sektor od 2013. do 2017. godine. Guverner je rekao da se radi o veoma dobrim performansama sistema u svim oblastima gde su prikazani uspesi koje je poverio timskom radu, rukovodstvu CBK i sve osoblje CBK-a. Guverner je pokazao uverenje da se uspeh neće propustiti ni u budućnosti. U nastavku možete naći sadržaj podnete ostavke, Odboru CBK-a i predsedniku Republike Kosovo.


"Ovim pismom podnosim ostavku sa položaja guvernera Centralne banke Republike Kosovo. razlog za moju ostavku je moje imenovanje na položaj ministra finansija Vlade Kosova.

Imao sam čast i zadovoljstvo što sam služio skoro pet godina na položaju guvernera Centralne banke Republike Kosovo, tokom kojeg smatram da je postignut značajan napredak u finansijskom sektoru uopšte i posebno u bankarskom sektoru. Za dostignuća CBK-a, ne govore samo statistike, ali su već ocenjene od svih međunarodnih institucija. Ovaj napredak postignut je samo zahvaljujući zajedničkom radu koji smo razvili sa svim osobljem CBK-a, i zato bih želeo da izrazim svoju zahvalnost i svim zaposlenim u CBK-a.
Želeo bi da naglasim da moje profesionalno i političko angažovanje koje nikada nisam video samo za ličnu korist, ali sam se uvek pokušao da moja aktivnost bude u korist građana moje zemlje. Nikad se nisam trudio da izbegavam profesionalne i političke izazove imajući oportunistički stav, ali se uvek borio i suočavao sa zahtevima i problemima koje su tražile rešenja, smatrajući da ću na ovaj način biti u službi građana. Sa ove perspektive sam shvatio i moje imenovanje na položaj ministra finansije u Vladi Kosova . U ovim okolnostima, verujem da je moje imenovanje daleko više odgovornost nego privilegija . Svestan sam da su izazovi u sektoru javnih finansija brojni i traže rešenja. U tom okviru, ću učiniti napore da unutar Vlade Kosova pružim maksimalni doprinos očuvanju makrofiskalne i finansijske stabilnosti , za koji mislim da bi trebalo da bude glavni prioritet Vlade i naše države .
Sve na kraju, želim da zahvaljujem mojim saradnicima , brojnim domaćim i stranim prijateljima, koji su me stalno pridržavali u svim aktivnostima koje su bile u nadležnosti Centralne banke . Ostajem u nadi da ću imati njihovu podršku u mojim novim angažovanjem, budući da sam stalno posvećen da nebi razočarao njihovo poverenje . “.

S poštovanjem,
Bedri Hamza