Guverner Centralne banke g.Bedri Hamza primio visoku delegaciju EBOR-a

24/10/2014

Guverner Centralne banke Republike Kosova, g.Bedri Hamza primio delagaciju Evropske banke za obnov i razvoj (EBOR), koja se sastoji od članova Upravnog odbora i viših rukovodilaca .  Guverner Hamza zahvalio predstavnicima EBOR-a za postizanje ovako visok nivo posete  Kosovu i upoznao ih o aktivnostima CBK kao i o trenutnim statusom u finansijskom sistemu i privrede zemlje.  On je izrazio zahvalnost  za pozitivnu  stabilnost finansijskog sistema i održivost ekonomskog razvoja na Kosovu i obratio niz vezanih pitanja pokrenutih od gostiju.  
Na sastanku visoko je ocenjena aktivnost EBOR-a na Kosovu , koja je namenjena u pružanju finansiranja  banaka i drugih korisnika u zemlji, omogućavajući  projekte prilagođene njihovim  potrebama  kao i na specifične okolnosti naše zemlje.  Guverner Hamza izrazio posebnu pažnju  za ukupne projekte   EBOR –a na Kosovu i , posebno, naglasio značaj projekta potpisan prošle godine kako bi obezbedio kreditnu liniju u vrednosti od 10 miliona evra u Fond za osiguranje depozita na  Kosovu (FSDK), koji je imao naglašenu težinu za razvoj bankarskog sektora na Kosovu.
Guverner Hamza je naglasio kao član EBOR-a od kraja  2012, naša zemlja očekuje povećanje aktivnosti EBOR –a na Kosovu i CBK-a, kao finansijski autoritet i promoter ekonomskog razvoja u zemlji, je spreman da i njegov doprinos da i sarađuje sa EBOR.  Između ostalog , na sastanku je izraženo visoko poštovanje za strateškim pravcima EBOR-a u vezi Kosova, slagajući se  da podržavanje privatizacije, razvoja privatnog sektora, uključivanje privatnog sektora u infrastrukturi, kao i razvoj sektora energetike i rudarstva predstavljaju kritične aspekte za sveukupan  ekonomski razvoj zemlje.