Guverner Centralne banke g. Bedri Hamza primio je delegaciju Privredne komore Kosova

14/09/2015

Na ovom sastanku, guverner Hamza je upoznao predstanvike delegacije Privredne komore Kosova o aktuelnih  dešavanja u finansijskom sektoru na Kosovu, odgovornosti i aktuelnih obaveza CBK , kao i izazove sa kojima se suočava Centralna banka Republike Kosova.
Ovom prilikom , guverner  Hamza, je upoznat od g.Gërxhaliu i njegovih saradnika za brojne aktivnosti koje razvija PKK , takođe je upoznat i za doprinos  Privredne komore za zaštitu i promovisanje razvoja biznisa na Kosovu.
Guverner je obećao sagovornicima saradnju i da će pružiti pomoć i institucije koju on rukovodi na svim onim pitanjima koja su u skladu sa zakonskim okvirom , CBK može da im pruži pomoć . Među pitanjima koja su razmatrana tokom ovog sastanaka su bile sledeće oblasti : zajednička obaveza od strane relevantnih faktora da ubrzaju završetak nacrta zatezne kamate , pružajući podršku – pomoć u rešavanju pitanja putem arbitraže , uglavnom sa naglaskom u slučaju predmeta koje se bave industrije osiguranja , kao i saradnju za pričvšćivanje izdavanja publikacije u obliku brošura i drugih publikacija, koja će biti objavljena kroz koordinaciju rada između dve institucije kroz obradu podataka i pokazatelja , uglavnom oni će biti  zasnovani  na naučnim metodama i stručnosti.  Na kraju guverner Hamza i g. Gërxhaliu izrazili spremnost da uspostave bližu saradnju između dve institucije.