Guverner Centralne banke Crne Gore posetio Centralnu banku Republike Kosova

13/05/2016

G Bedri Hamza guverner Centralne banke Republike Kosova , sa svojim saradnicima primili na sastanak g. Milojica Dakića guvernera Banke Crne Gore . Ovom prilikom guverner Hamza zahvaljujući g. Dakića za posetu istaknuo vrlo jako dobru saradnju na svim nivoima između dve institucije , nakon toga pred delegaciju Banke Crne Gore dao je detaljno objašnjenje za ekonomski i finansijski razvoj na Kosovu, sa posebnim osvrtom za bankarsku industriju , industriju osiguranja izazove po kojima je prešao i suočava se ovaj sistem. Guverner ovom prilikom ukazao da su svi parametri i podaci ovih pokazatelja aktuelnih razvoja vezanih za ukupnu ocenu zdravog i likvidnog sistema, koji beleži pozitivne pomake u svim sektorima. U razgovoru oba guvernera su razmenili informacije u vezi opštih dešavanja , trendovima sa kojima se suočavaju i izazovima po kojim prelaze finansijski sektori obe zemlje. Na sastanku takođe guverner Hamza , zahvalio g. Dakića u duhu visokog nivoa stručne saradnje CBK sa Banku Crne Gore ukazujući spremnost uspostavljanja saradnje u skladu sa voljom obe strane u cilju unapređenja obe saradnje bilo u razmeni iskustva stručnjaka obe banke bilo prisustvom davanjem zajedničkog doprinosa u različitim regionalnim stolom i šire. Guverner Dakić zatim je zahvalio na prijemu i kontinuiranoj saradnji koju Banka Crne Gore ima sa CBK i zatražio da nastoje da prodube i prošire i dalje oblasti saradnje koje odgovaraju dešavanjima u duhu razvoja u savremenim praksama.
Dok guverner Hamza takođe je pokazao spremnost CBK , uvek na osnovu duha dobre saradnje da pruži svoju pomoć u različitim oblastima, koje Centrlna banka Crne Gore smatra važnim za razmenu najboljih praksi .
Tokom sastanka g. Dakić zahvalio guvernera Hamza i CBK , obećavši susrete naših institucija , kao i stručna saradnja sa CBK nastaviti u budućnosti će biti plodna saradnja, potvrđujući spremnost institucije koja vodi dalju podršku i blisku saradnju sa CBK , u rešavanju pitanja koje se smatraju od zajedničkog interesa.
Centralna banka Republike Kosova i Centralna banka Crne Gore , preko svojih guvernera , guvernera g. Bedri Hamza sa jedne strane i g.Milojica Dakić sa druge strane i ranije potpisali su sporazum o razumevanju , podešavanjem mnoge oblasti međusobne saradnje između dvije bankarskih institucija .
Na kraju posete guverner Dakić sa svojim saradnicima u pratnji guvernera Hamza posetili su grad Prizren.