Guverner CBK-a g. Ismaili sastao se sa šefom Kancelarije za Kosovo i Severnu Makedoniju Međunarodne finansijske korporacije (IFC) g. Perani

30/08/2023

Na sastanku je razgovarano o proširenju saradnje u različitim oblastima u okviru mandata dve institucije, uključujući: korporativno upravljanje, međunarodnu saradnju i zastupanje, finansiranje projekata u zemlji, stavovi o Nacrtu zakona o mikrofinansijskim institucijama, finansijska inkluzija i održivo finansiranje.
Dve strane su se saglasile da prodube saradnju u razmotrenim pitanjima, sa fokusom na prioritetne oblasti u skladu sa zajedničkim ciljevima.
Na kraju, guverner Ismaili je izrazio zahvalnost CBK-a prema g. Perani na neprekidnoj saradnji i podršci koju je Međunarodna finansijska korporacija (deo grupe Svetske banke) ponudila CBK-u, finansijskom sektoru i privredi zemlje.