Guverner CBK-a g. Hashim Rexhepi ucestvovace na Prolecno zasedanje MMF i Svetske banke u Uasingtonu

21/04/2010

Na poziv MMF, delegacija Centralne Banke Republike Kosova, koju predvodi guverner g. Hashim Rexhepi i prvi zamenik guvernera g. Gani Gerguri otputovali su u  SAD- Uašington, gde ċe  prisustvovati na  Proleċnom sastanku  MMF i Svetske banke . Tokom  boravka u Vašingtonu od  22 -25 aprila , guverner Rexhepi  sastaċe se sa najvišim rukovodiocima MMF , Svetske banke, Američkog trezora,  Stejt departmenta, USAID-a  kao i guvernerima centralnih banaka zemalja članica MMF i Svetske banke.