Guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, primio na sastanku Ombudsmana, Hilmi Jashari

02/09/2019

U duhu saradnje, na osnovu zakonskih mandata kojih imaju obe institucije, na ovom sastanku je diskutovano o unapređenju i produbljivanju saradnje između Centralne Banke Republike Kosovo i Institucije Ombudsmana. 
Guverner, Mehmeti, se zahvalio Ombudsmanu, Jashari, na saradnji između dveju institucija uz zalaganje da će se ova saradnja nastaviti i ubuduće, kao i obavestio ga o dešavanjima, aktivnostima i angažovanjima CBK-a i finansijskog sektora, generalno.
Sa druge strane, Ombudsman, Hilmi Jashari, visoko je ocenio uspehe koji su postignuti u finansijskom sektoru i potvrdio je spremnost za unapređenje saradnje između dveju institucija.