Guverner CBK-a dočekao je na sastanku tima Finance in Motion GmbH – Evropski fond za jugoistočnu Evropu, Kancelarija na Kosovu

17/10/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo g. Ahmet Ismaili sa saradnicima, dočekao je danas na sastanku gđu. Venera Hoxha, šeficu kancelarije Finance in Motion GmbH – Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE), na Kosovu i u Albaniji, zajedno sa njenim timom.
Guverner Ismaili se zahvalio gđi. Hoxha za doprinos koji je Finance in Motion GmbH/EFSE dao CBK-u i finansijskom sektoru na Kosovu, kroz simbolično priznanje.

Tokom sastanka diskutovani su projekti koje je podržalo Odeljenje za razvoj EFSE-a, u razvoju internih kapaciteta CBK-a za analizu preopterećenosti klijenata, podršci stvaranju Centra za finansijsko obrazovanje i izradu materijala za finansijsko obrazovanje. Ova aktivnost će se unapređivati u koordinaciji i sa drugim institucijama.

Centralna tema bila je izgradnja platforme za uporedivost efektivnih kamatnih stopa finansijskih institucija, projekat za koji je potvrđeno da ga podržava EFSE.

Gđa. Hodža je naglasila da će Finance in Motion/EFSE nastaviti da podržava CBK ali i finansijski sektor na Kosovu, sa posebnim fokusom na projekte koji utiču na upravljanje životnom i društvenom sredinom.