Guverner Bedri Hamza se sastao sa ministrom finansija Avdullah Hoti

10/02/2015

Guverner Hamza danas je dočekao na sastanku ministra finansija g.Avdullah Hoti . Ovom prilikom , guverner Hamza je informisao g.Hoti o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru na Kosovu, ističući održivost i pozitivno delovanje bankarskog sektora u celini. Prezentirani podaci i izvedeni pokazatelji koji se odnose na period od  2014 su podaci koji pokazuju stabilnost finansijskog sistema u zemlji.
 
 
Takođe , guverner Hamza i ministar Hoti , pored teme o nedavnim ekonomskim i finansijskim kretanjima su razgovarali i za saradnju CBK i Ministarstvo finansija obaćavajući , da institucionalna podrška će i dalje nastaviti u zajedničkom putu i u rešavanju izazova sa kojima se suočavaju naše institucije. 
Istovremeno ministar Hoti je upoznao guvernera o korake preduzete od strane Ministarstva finansija u fiskalnoj oblasti  , kao što je slučaj odluke Vlade Kosova  za otplatu (praštanja) poslovnim dugova i kosovskih porodica, koji imaju prema raznim javnim institucijama do kraja 2008 godine.
Guverner Hamza je  upoznao ministra Hoti i o izazovima sa kojima se sučava CBK, planove i projekte koji su u toku u Banci sa posebnim osvrtom na segmente u okviru ovih projekata za jačanje finansijskog sektora i zakonsku infrastrukturu. 
Na kraju g.Hoti  je procenio rezultate i postignuti napredak i rad u oblasti finansija , gde osim što je procenio visoku saradnju CBK sa domaćim institucijama  potvrđujući guvernera Hamza da će Ministrstvo finansija pružiti podršku svim oblastima koje su od interesa za razvoj CBK i za razvoj finansijskog sektora u celini. 
Ali na kraju guverner Hamza i ministar Hoti  su obećali da CBK i Ministarstvo finansija , blisko sarađivati sa projektima u budućnosti, bilo u oblastima pokroviteljstvom zakona i propisa finansijskog sektora ili saradnje i podržavanja drugih oblika.