Guverner Bedri Hamza primio visoku delgaciju Evropske banke za obnovu i razvoj

18/02/2015

Guverner Centralne banke Republike Kosova, g.Bedri Hamza sastao se danas sa visokom delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBOR), koju je predvodio direktor za Centralnu i Istočnu Evropu za obnovu i razvoj EBOR z.Jean –Marc Petterschmitt, koji je bio u pratnji direktora Kancelarije u Prištini g. Anton Kobakov sa saradnicima. 
Guverner Hamza je tom prilikom zahvalio predstavnicima EBOR-a za postizanje ovog visokog nivoa posetu Kosovu, i upoznao ih o aktivnostima CBK kao i trenutnom stanju i trendovima u finansijskom sistemu i privrede zemlje. Zatim guverner u ime institucije koju on vodi, izrazio zahvalnost za delegaciju EBOR-a , naročito za podršku, radu i velikim i bez rezervnim doprinosu  koju su oni dali i daju na Kosovu .  Tom prilikom guverner u svojstvu domačina prezentirao gostima dostignuća , događaje koje se odnose na finansijske industrije u godini koja je za nama i pokaztelje zabeleženih za tekući period ove godine , uz napomenu da se radi o pozitivnim indikatorima, koji su osnov za stabilnost finansijskog sistema  i održivost ekonomaskog razvoja u zemlji.
Dok g. Jean-Marc Peterschmitt je informisao guvernera o mogućnosti da podrži buduće projekte koje bi EBOR mogao dati Kosovu, posebno u sferi privatnog sektora , gde će ona kasnije pronaći načine kako finansirati te projekte .  Guverner Hamza izrazio posebnu pažnju za ukupne projekte EBOR- a na Kosovu posebno , učešće EBOR-a  u projektima bilo na učešćem u bankarskoj industriji , ili poslovnu liniju, fokusirajući se u veoma važnom projektu za finansijsku oblast , kao što je kreditna linija koja je data Fondu za osiguranje depozita Kosova (FSDK). Ova kreditna linija po rečima guvernera ima izraženu težinu u razvoju i jačanju bankarskog sektora .  Dok, g.Peterschmitt u svojstvu direktora EBOR-a za Centralnu i Istočnu Evropu , istakao spremnost institucije, u čijem sastavu jeste , da će u budućnosti podržati projekte koje dolaze bilo iz privatnog ili javnog sektora, a koje se direktno odnose na ekonomski razvoj Kosova. Na  kraju, guverner Hamza , od visoke delegacije EBOR-a dobio podršku za tekuće projekte, koje se odnose bilo sa CBK ili instiucijama i ključnim sektorima privrede zemlje.