Guverner Bedri Hamza primio je G. Gino Alzetta, izvršnog direktora i predstavnika Svetske banke na Kosovu

22/05/2013

Guverner Bedri Hamza danas je primio G.Gino Alzetta, izvršnog direktora i predstavnika Svetske banke na Kosovu. Ovom prilikom, Guverner Bedri Hamza je upoznao G.Alzetta o trenutnim ekonomskim finansijskim  kretanjima naše zemlje sa posebnim osvrtom na napredak u projektima koje realizuje CBK kroz  finansijsku i tehničku podršku Svetske banke .
Ceneći dobre makroekonomske perfomanse zemlje, G.Alzetta je istakao spremnost Svetske banke za dalju podršku institucionalnog i ekonomskog razvoja Kosova , sa posebnim osvrtom na dalji rast privatnog sektora , obrazovanja i obuke radne snage, i energetskog sektora.