Guverner Bedri Hamza primio je Šefa Kancelarije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU na Kosovu , g . Samuel Žbogara

12/07/2013

Šef  EU kancelarije i specijalni predstavnik EU na Kosovu g. Samuel Zhbogar, posetio je Centralnu banku Republike Kosova , gde je bio primljen od strane guvernera g.Bedri Hamza.
Ovom prilikom , guverner  Bedri Hamza je upoznao g. Zhbogara o aktuelnim ekonomskim  finansijskim kretanjima na Kosovu, ukazujući  na ogromni  doprinos koji su  EU dali  na razvoju privrede i institucija Republike Kosova. Važno je napomenuti da guverner Bedri Hamza tokom razgovora upoznao g. Zhbogara za perfomansu bankarskog sektora u celini  i na osiguranje i drugih institucija pod okriljem nadzora CBK kao regulatorni i nadzorni organ.  On je ovom prilikom najavio sagovornika da bankarski sistem i dalje ima dobre perfomanse, povećanje depozita, rasta zajmova i blago smanjenje  kamatne stope na kreditima.
Trenutno, sve banke su dobro kapitalizovane i likvidne i imaju procenat adekvatnosti kapitala iznad potrebnih medjunarodnih standarda , izjavio je tokom sastanaka , guverner Bedri Hamza.
Takodje g. Zhbogar je upoznat od guvernera Bedri Hamze i za druge pokazatelje koje ga ćine održljivim , a da za njegov nastup bankarski sistem na Kosovu se razlikuje  od ostalih zemalja, nizak nivo nekvalitenih kredita koji nastavlja da i dalje bude najniži u regijonu.  Guverner , takodje je obavestio  g. Zhbogara i za preduzete korake CBK u oblasti razvoja i uskladjivanja zakonodavstva CBK u  EU . Ovom prilikom sagovornici su se složili  da poboljšaju saradnju u raznim oblastima,  kao što su izrada zakonske regulative , ili revizija postojećih propisa  jačanje i povećanje podrške u drugim oblastima  kao i pronalaženje načina da se preko bankarskog sistema pomogne preduzećima na Kosovu, sa posebnim naglaskom na oblasti poljoprivrede , kako bi se snizile kamatne stope za pojedince i preduzeća koje se bave ovim aktivnostima.
Posebno , guverner Bedri Hamza zahvalio g. Zhbogara za nastavak podrške EU  u različitim  oblicima EU date CBK od prvog dana njenog osnivanja, uključujući tehničku neprekidnu pomoć  u izgradnji kapaciteta za članstvo Kosova u medjunarodnim finansijskim organizacijama.  Sagovornici su obećali da će nastaviti i dalje produbljivanje saradnje.