Guverner Bedri Hamza dodelio uverenja studentima koji su pohadjali praksu u CBK

25/10/2013

Tokom jula i avgusta 19 studenata sa različitih fakulteta naše zemlje, javni i privatni  fakulteta  Univerziteta  u Prištini završili su dvomesečni program  stažiranja, koji je održan u različitim departmanima Centralne banke Republike Kosova.

Na svečanosti , Guverner Hamza u prisustvu rukovodstva i direktora CBK dodelio je uverenja svim studentima koji su uspešno pratili program stažiranja naglašavajući posvećenost i odlično ponašanje studenata tokom  programa  u CBK.  Guverner govoreći o ulozi i mogućnosti  studenata  koji su pohadjali  praksu u CBK , istakao da će ovaj program doprineti  povećanju znanja i da ih oblikuje svojim profesijama koje će primenjivati u raznim institucijama, bilo javni , privatni  i zašto ne  nekome ko će biti deo CBK .